Skip to Menu Skip to Search Contacta con nosotros Spain Páginas Web e Idiomas Skip to Content


Breus

SGS Tecnos i el Col•legi d’Administradors de Finques de Tarragona (COAFT) signen un conveni de col•laboració. 

El conveni s’ha signat a les instal•lacions del COAFT pel Sr. Javier Garrido, Delegat de SGS a Tarragona, i el Sr. Esteve Martí, President del COAFT.

L’objectiu d’aquest conveni és fomentar la col•laboració a aquells camps de la seguretat industrial on SGS ha estat autoritzada per la Generalitat com a Organisme de Control el passat 28 de juny i  directament relacionat amb l’àmbit d’activitat dels administradors (ascensors, baixa tensió, RITE, …) així com la resta d’activitats desenvolupades per SGS que poden ser d’interès pels més de 180 col•legiats.

Per a més informació:

Javier Garrido
Delegat de Tarragona
t:977553813

La candidatura de SGS escollida per al concurs de Coordinadors de Seguretat i Salut del Col•legi d'Aparelladors,  d'Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, amb el treball “Adequació del projecte de restauració de l’ edifici de La Seca a Barcelona”.

Desprès de valorar detingudament la documentació de  les 193 candidatures que s’ han presentat en aquesta novena edició el jurat dels Premis Catalunya Construcció ha seleccionat 52 candidatures que opten als Premis Catalunya Construcció en les seves quatre categories.

A la categoria de coordinació de seguretat, el jurat n’ha seleccionat 5 de les 14 proposades, on es troba la presentada per la Natalia Crespo, Coordinadora de Seguretat i Salut de SGS,  amb el treball “Adequació del projecte de restauració de l’edifici de La seca a Barcelona”.

Per més informació:

Mº Luz Piriz
Departament Coordinació Seguretat i Salut
C/ Llull 95, 6 planta
08005 Barcelona
t: 93 320 36 00

Breves

SGS Tecnos y el Colegio de Administradores de Fincas de Tarragona (COAFT) firman un convenio de colaboración

El convenio se ha firmado en las instalaciones del COAFT por el Sr. Javier Garrido, Delegado de SGS en Tarragona, y el Sr. Esteve Martí, Presidente del COAFT.

El objetivo de este convenio es fomentar la colaboración en aquellos campos de la seguridad industrial en los que SGS ha sido autorizado por la Generalitat como Organismo de Control el pasado 28 de junio y directamente relacionados con el ámbito de actividad de los administradores (ascensores, baja tensión, RITE…), así como del resto de actividades desarrolladas por SGS que puedan ser de interés para los más de 188 colegiados.

Para más información:

Javier Garrido
Delegado de Tarragona.
Telf: 977553813

La candidatura de SGS escogida para el concurso de Coordinadores de Seguridad y Salud del Colegio de Aparejadores,  de Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona, con el trabajo “Adecuación del proyecto de restauración del  edificio de La Seca en Barcelona”.

Después de valorar detenidamente la documentación de  las 193 candidaturas que se  han presentado en esta novena edición, el jurado de los Premios Cataluña Construcción ha seleccionado 52 candidaturas que optan a los Premios Cataluña Construcción en  sus cuatro categorías.

A la categoría de coordinación de seguridad, el jurado ha seleccionado 5 de las 14 propuestas, donde se encuentra la presentada por  Natalia Crespo, Coordinadora de Seguridad y Salud de SGS, con el trabajo “Adecuación del proyecto de restauración del edificio de La seca a Barcelona”.

Para mas información:

Mº Luz Piriz
Departamento Coordinación Seguridad y Salud
C/ Llull 95, 6 planta
08005 Barcelona
t: 93 320 36 00