Skip to Menu Skip to Search Contacta con nosotros Spain Páginas Web e Idiomas Skip to Content

Editorial

Arribem a l´ equador d´ aquest any 2012, en un entorn turbulent que segueix essent preocupant per les fortes i continues pressions internacionals i financeres a que esta sotmès el nostre país.

Immersos en aquesta situació,  tenim que seguir treballant amb optimisme i entusiasme,  sempre amb la voluntat ferma  d´ anar progressant dia a dia i gestionant els nous reptes i oportunitats que es presenten i que tenim que anar aprofitant a casa nostre i a d´ altres països i mercats. Aquesta és l’actitud que sempre mantenim a SGS i ho demostrem amb fets.

Us poso alguns exemples:

 • El passat mes de març,  SGS va comprar a Colòmbia l’empresa d´ enginyeria Estudios Técnicos, S.A. especialitzada en control,  supervisió, estudis, assessoria i consultoria i projectes bàsics i executius en els sector de l‘energia, les infraestructures, la construcció i els serveis públics.
 • El passat mes de maig,  es va inaugurar el nou laboratori  tèxtil i de seguretat química a la ciutat de La Corunya
 • Des de Catalunya,  hem iniciat aquest any el desenvolupament de serveis d´ auditoria i gestió d´infraestructures  a l´ area de les Antilles (República Dominicana i Haití)

En aquesta nova edició de SGS al dia,  trobareu altres noticies en relació a l´ activitat de la nostre empresa a Catalunya com per exemple:

 • Col•laboració de SGS amb la Confederació d´ empresaris de Tarragona amb una jornada informativa de riscos en espais confinats
 • Conveni de col•laboració amb el Col•legi d´ Administradors de Finques de Tarragona
 • Auditories de seguretat vial en túnels de carreteres
 • Col•loqui sobre la gestió preventiva en obres amb i sense projecte a Barcelona
 • Esmorzar sobre Demandes per malalties professionals a Barcelona

Per a més informació

Vicenç Campi i Corbella
Director Catalunya
Carrer Llull 95-97,  5ª planta
08005 Barcelona
t: +34933203600

 

Editorial

Llegamos al ecuador de este año  2012, en un entorno turbulento que sigue siendo preocupante por las fuertes y continuas presiones internacionales y financieras a que está sometido nuestro país.

Inmersos en esta situación,  tenemos que seguir trabajando con optimismo y entusiasmo,  siempre con la voluntad firme  de ir progresando día a día y gestionando los nuevos retos y oportunidades que se presentan y que tenemos que ir aprovechando en nuestra casa y a otros países y mercados. Esta es la actitud que siempre mantenemos en SGS y lo demostramos con hechos.

Os pongo algunos ejemplos:

 • El pasado mes de marzo,  SGS  compró en Colombia la empresa de  ingeniería Estudios Técnicos, S.A. especializada en control,  supervisión, estudios, asesoría y consultoría y proyectos básicos y ejecutivos en los sectores de la  energía, las infraestructuras, la construcción y los servicios públicos.
 • El pasado mes de mayo, se  inauguró el nuevo laboratorio  textil y de seguridad química en la ciudad de La Coruña
 • Desde Cataluña,  hemos iniciado este año el desarrollo de servicios de  auditoría y gestión de infraestructuras  en el  área de las Antillas (República Dominicana y Haití)

En esta nueva edición de SGS al día, encontrareis otras noticias en relación a la  actividad de nuestra empresa en Catalunya como por ejemplo:

 • Colaboración de SGS con la Confederación de  empresarios de Tarragona con una jornada informativa de riesgos en espacios confinados
 • Convenio de colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Tarragona
 • Auditorias de seguridad vial en túneles de carreteras
 • Coloquio sobre la gestión preventiva en obras con y sin proyecto en Barcelona
 • Almuerzo sobre Demandas por enfermedades profesionales en Barcelona

Para más información

Vicenç Campi i Corbella
Director Cataluña
Calle Llull 95-97,  5ª planta
08005 Barcelona
t: +34933203600