Skip to Menu Skip to Search Contacta con nosotros Spain Páginas Web e Idiomas Skip to Content


Notes Tècniques

SGS va celebrar un col•loqui – esmorzar sobre “Demandes per malalties professionals” a Barcelona.

El passat 8 de març de 2012 SGS va celebrar un col•loqui esmorzar titulat “Demandes per malalties professionals ¿És possible defensar-se?” al Hotel Pere IV de Barcelona.

Aquest col•loqui es va organitzar amb col•laboració del despatx d’ advocats Baker & McKenzie i van participar com a ponents el Sr. José Prieto, advocat soci de Baker & McKenzie, i el Sr. Ramon Pou, ex-Director de SGS Prevenció a Catalunya i perit especialitzat en riscos químics i equips de treball.

Els assistents al col•loquí van ser principalment tècnics de prevenció, metges de medicina en el treball i responsables de recursos humans de les empreses.

Els objectius principals del col•loqui van ser:

 • Reflexionar sobre com actuar davant la Responsabilitat de les empreses per malalties professionals.
 • Recalcar la importància d’ abordar l’ estratègia de defensa des del principi de l’assumpte.
 • Exposar la necessitat de tenir la capacitat demostradora per part de l’ empresa, que les condicions de treball s’ han mantingut acceptables al llarg del temps.
 • Analitzar casos concrets de malalties professionals per extreure d’aquests el procediment de defensa pràctica.
  Al final del col•loqui va haver un debat interessant sobre el tema plantejat i els assistents van suggerir organitzar més jornades similars a aquesta per ser un tema d’ actualitat i de creixent interès.

Per més informació:

Eva Dalmau
Divisió de Prevenció i Medi Ambient
Tècnic de Prevenció

SGS Tecnos, S.A.
c/ Llull 95-97, 6ª planta
08005-  Barcelona
t: +34 93 320 36 33
m: +34 618 30 81 37
f: +34 93 320 36 31

SGS Col.Labora Amb La Confederació D’ Empresaris De Tarragona En Una Jornada Informativa De Riscos En Espais Confinats

El passat dimecres 10 de maig SGS va impartí una jornada informativa a les instal•lacions de la CONFEDREACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA (LA CEPTA) dins de l’ Oficina de Prevenció de Riscos Laborals  (OPRL), amb la col•laboració de la Fundació per la Prevenció de Riscos Laborals.

En aquesta jornada informativa es van tractar els Riscos en Espais confinats i Semi confinats, Riscos Principals i Secundaris, va ser presentada per Xavier Jacob, Responsable del Departament de Prevenció de Riscos Laborals i S+S de la Delegació de Tarragona.

L’ intenció de SGS és la de seguir col•laborant periòdicament amb la OPRL i així ajudar a l’ èxit d’aquesta iniciativa de nova creació que dona servei a més de 13.000 empreses associades a LA CEPTA.

Per a més informació:

Xavier Jacob
División de Prevención y Medioambiente
Responsable de Prevenció y S+S

SGS Tecnos, S.A.
Polígono Riu Clar, C/ Oro, Parcela 203
43006 -  Tarragona
Telf: +34 977 55 38 12
Móvil: +34 661 61 17 16

SGS celebra un col•loqui – esmorzar sobre “La gestió preventiva en obres amb i sense projecte” a Barcelona

El passat 8 de maig de 2012 SGS va celebrar un col•loqui esmorzar titulat “La gestió en obres amb i sense projecte ¿és possible donar compliment a les responsabilitats legals?” a l’ Hotel Pere IV de Barcelona. En aquesta jornada va participar com a ponent el Sr. Jesús Esteban Gabriel, Doctor. Enginyer d’ edificació, Arquitecte Tècnic, Perit especialitzat en Seguretat i Salut a la Construcció.

Els assistents al col•loqui van ser principalment tècnics de prevenció i responsables de manteniment de les empreses.
Els objectius principals del col•loqui van ser:

 • Il•lustrar sobre com poder demostrar que s’ ha fet un bon treball en matèria de gestió preventiva.
 • Donar a conèixer criteris pràctics i exigències de l’ Autoritat laboral.
 • Presentar la recent actualització de la Guía Técnica del RD1627/97. La definició d’ obra de Construcción com eix principal per realitzar la gestió preventiva.
 • Analitzar els aspectes claus i les recomanacions practiques per una bona defensa davant un procés judicial per accident de treball.

A la mitja part de la jornada i va haver un debat interessant sobre els temes plantejat i els assistents van suggerir organitzar més jornades similars a aquesta per ser un tema d’ actualitat i de creixent interès.

Per més informació:

Mª Luz Píriz de la Iglesia
Dpto. Coordinació Seguritat i Salut
Directora Catalunya

SGS Tecnos, S.A.
C/ Llull, 95-97, 5ª planta
08005 - Barcelona
t: +34 93 320 36 00
f: +34 93 320 36 41


Notas Técnicas

SGS celebró un coloquio – desayuno sobre “Demandas por enfermedades profesionales” en Barcelona.

El pasado 8 de marzo de 2012 SGS celebró un coloquio desayuno titulado “Demandas por enfermedades profesionales ¿Es posible defenderse?” en el Hotel Pere IV de Barcelona. Este coloquio se organizó en colaboración con el despacho de abogados Baker & McKenzie y participaron como ponentes el Sr. José Prieto, abogado socio de Baker & McKenzie, y el Sr. Ramon Pou, ex-Director de SGS Prevención en Cataluña y perito especializado en riesgo químico y equipos de trabajo.

Los asistentes al coloquio fueron principalmente técnicos de prevención, médicos de medicina en el trabajo y responsables de recursos humanos de las empresas.

Los objetivos principales del coloquio fueron:

 • Reflexionar sobre cómo actuar ante la Responsabilidad de las empresas por enfermedades profesionales.
 • Recalcar la importancia de abordar la estrategia de defensa desde el principio del asunto.
 • Exponer la necesidad de tener la capacidad demostradora por parte de la empresa, que las condiciones de trabajo se han mantenido aceptables a lo largo del tiempo.
 • Analizar casos concretos de enfermedad profesional para extraer de éstos, el procedimiento de defensa práctica.

Al final del coloquio hubo un debate interesante sobre el tema planteado y los asistentes sugirieron organizar más jornadas similares a ésta por ser un tema de actualidad y de creciente interés.

Para más información:

Eva Dalmau
División de Prevención y Medio Ambiente
Técnico de Prevención

SGS Tecnos, S.A.
c/ Llull 95-97, 6ª planta
08005-  Barcelona
t: +34 93 320 36 33
m: +34 618 30 81 37
f: +34 93 320 36 31

SGS Colabora Con La Confederación De Empresarios De Tarragona En Una Jornada Informativa De Riesgos En Espacios Confinados

El pasado miércoles 10 de mayo SGS impartió una jornada informativa en las instalaciones de la CONFEDREACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA (LA CEPTA) dentro de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales  (OPRL), con la colaboración de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
En esta jornada informativa se trataron los Riesgo en Espacios confinados y Semiconfinados, Riesgos Principales y Secundarios,  fue presentada por Xavier Jacob, Responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales y S+S de la Delegación de Tarragona.

La intención de SGS es la de seguir colaborado periódicamente con la OPRL y así ayudar al éxito de esta iniciativa de nueva creación que presta servicio a más de 13.000 empresas asociadas a LA CEPTA.

Para más información:

Xavier Jacob
División de Prevención y Medioambiente
Responsable de Prevención y S+S

SGS Tecnos, S.A.
Polígono Riu Clar, C/ Oro, Parcela 203
43006 -  Tarragona
t: +34 977 55 38 12
m: +34 661 61 17 16

SGS celebra un coloquio – desayuno sobre “La gestión preventiva en obras con y sin proyecto” en Barcelona

El pasado 8 de mayo de 2012 SGS celebró un coloquio desayuno titulado “La gestión en obras con y sin proyecto ¿Es posible dar cumplimiento a las responsabilidades legales?” en el Hotel Pere IV de Barcelona. En esta jornada participó como ponente el Sr. Jesús Esteban Gabriel, Doctor. Ingeniero de edificación, Arquitecto técnico, Perito especializado en Seguridad y Salud en la Construcción.
Los asistentes al coloquio fueron principalmente técnicos de prevención y responsables de mantenimiento de las empresas.

Los objetivos principales del coloquio fueron:

 • Ilustrar sobre cómo poder demostrar que se ha hecho un buen trabajo en materia de gestión preventiva.
 • Dar a conocer criterios prácticos y exigencias de la Autoridad laboral.
 • Presentar la reciente actualización de la guía técnica del RD1627/97. La definición de obra de construcción como eje principal para realizar la gestión preventiva.
 • Analizar los aspectos claves y las recomendaciones prácticas para una buena defensa ante un proceso judicial por accidente de trabajo.

En el intermedio de la jornada hubo un debate interesante sobre los temas planteados y los asistentes sugirieron organizar más jornadas similares a ésta por ser un tema de actualidad y de creciente interés.

Para más información:

Mª Luz Píriz de la Iglesia
Dpto. Coordinación Seguridad y Salud
C/ LLull 95
08005 Barcelona
t: 93 320 36 00